AZúčto - komplexné účtovnícke služby od A po Z

Spoločnosť AZ učto, s. r. o. pôsobí na slovenskom trhu v oblasti poskytovania ekonomických a účtovníckych služieb. Vznikla v roku 2012 transformáciou fyzickej osoby – podnikateľa (živnostníka). Túto zmenu si vyžiadal narastajúci počet klientov, ktorí okrem iného ocenili a neustále oceňujú našu odbornosť, kvalitu poskytovaných služieb a hlavne prístup partnerov firmy k ich požiadavkám.

Naša firma sa zaoberá vedením účtovníctva, mzdovou agendou a poradenstvom pre malé a stredné firmy, živnostníkov a neziskové organizácie.

O zákazníkov sa starajú dvaja partneri firmy, ktorí dbajú na vysokú úroveň poskytovaných služieb. Ochrana osobných údajov a mlčanlivosť je samozrejmosťou.

Našim cieľom je:

  • spokojnosť našich zákazníkov, ktorá zabezpečuje dobré referencie a tým dáva priestor pre rast firmy a poskytovanie ešte lepších a kvalitnejších služieb,
  • odbremeniť klientov od starostí s papiermi a styku so štátnymi orgánmi a tým im poskytovať plnú podporu tak, aby sa mohli plne venovať svojej podnikateľskej činnosti,
  • ponúknuť klientovi cenu, ktorá zodpovedá jeho možnostiam a takisto rozsahu spracovávanej agendy,
  • dbať na individuálny prístup a spoľahlivosť.