Ponúkané služby

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a ponúkame mu pridanú hodnotu v podobe konzultácií a poradenstva v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky. Účtovnú a mzdovú agendu vedieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

V súlade s neustále sa meniacimi zákonmi, pravidelne sa zúčastňujeme školení a dbáme aj na individuálne sledovanie zmien v legislatíve. Práve preto preberáme plnú zodpovednosť za vedenie účtovnej agendy.