Ďalšie služby

  • vypracovanie štatistických výkazov pre Štatistický úrad SR, Národnú banku Slovenska, Intrastat.