Dane

  • vypracovanie štatistických výkazov pre Štatistický úrad SR, Národnú banku Slovenska, Intrastat,
  • klientom, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu na spracovanie účtovníctva, zasielame podľa aktuálnosti písomnú informáciu o legislatívnych zmenách a ich účinnosti.