Mzdová agenda

  • vypracovanie a odosielanie prihlášok a odhlášok zamestnávateľov do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a daňový úrad,
  • vypracovanie a odosielanie prihlášok a odhlášok zamestnancov do zdravotnej poisťovne a v Sociálnej poisťovne,
  • výpočet a evidencia miezd pre zamestnancov,
  • vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov, prehľadov, hlásení do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, daňovému úradu,
  • vypracovanie potvrdení pre potreby zamestnanca,
  • spracovanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti,
  • komunikácia so všetkými poisťovňami a daňovými úradmi.