Zakladanie spoločností a zmeny v obchodnom registri

Všetky nižšie uvedené služby je možné poskytnúť aj bez návštevy našej kancelárie.

 • založenie, pozastavenie alebo zrušenie živnosti fyzickej osoby - podnikateľa
 • zakladanie spoločností s ručením obmedzeným – 350,- €
  • vypracovanie kompletných dokumentov potrebných na založenie spoločnosti,
  • ohlásenie voľných živností na živnostenskom úrade,
  • vypracovanie a podanie návrhu na prvozápis spoločnosti na príslušný registrový súd,
  • zaplatenie súdneho poplatku,
  • registráciu spoločnosti na daň z príjmov PO
  • všetky dokumenty počas celého priebehu zakladania spoločnosti prevezmeme za Vás, kompletná dokumentácia Vám bude odovzdaná po ukončení celého procesu zakladania (obvyklá doba od podpisu zakladateľských listín až po zápis do obchodného registra je 3 až 4 týždne + registrácia na daň z príjmov približne 30 dní ),
  • ďalšie poplatky:
   • ohlásenie remeselnej alebo viazanej živnosti – 7,50 € za živnosť,
   • poplatky za osvedčenie zakladateľských dokumentov
 • zmena údajov zapísaných v obchodnom registri
  • vymenovanie alebo odvolanie konateľa,
  • zmena spôsobu konania konateľa,
  • zmena obchodného mena, sídla spoločnosti,
  • zmena trvalého bydliska konateľa, spoločníka,
  • zvýšenie alebo zníženie základného imania,
  • zmena alebo rozšírenie predmetu podnikania,
  • prevod obchodného podielu a zmena spoločníka,
  • vyhotovenie úplného znenia spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny.